Varmt välkommen till Livis omsorg

familjeföretaget som värdesätter kvalitet och kompetens.


Livis omsorg har erfarna medarbetare som tar hand om dig i ditt hem genom livets alla skeden. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården, baserad på dina önskemål och behov, utifrån ditt biståndsbeslut.

Vi är stolta att kunna erbjuda Dig vård av hög kvalitet.


Så här väljer du oss


Hemtjänst
Ansökan om hemtjänst gör du hos din biståndshandläggare i din kommun. Tillsammans med dig planerar vi sedan hur hjälpen ska se ut och anpassar den utifrån dina behov. Du betalar avgift för din hemtjänst enligt kommuns riktlinjer.


Kvalitet
Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna. Vi följer kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.


Medarbetare
Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, ärendeschemaplanerare och enhetschefer samt verksamhetschefer.